Kućni red

APARTMANI VICTORIA

Kućni red.

Dragi gosti,

-Vrijeme dolaska u apartman je od 13h do 15h sati, a odlaska od 8:00 do 9:00 sati, ukoliko drugačije nije dogovoreno sa vlasnikom.
-Po dolasku gost je dužan dostaviti osobne podatke vlasniku radi prijave u turističku zajednicu.
-Pri prijavi gostu će biti data potvrda o prijavi u Apartmanima Victoria koja je ovjerena zamjena za osobnu iskaznicu ili putovnicu koja će biti vraćena pri odjavi iz naših apartmana.
-Ukupnu dogovorenu cijenu apartmana (eur ili hrk), umanjenu za već plaćeni avans (akontaciju), gost je dužan platiti vlasniku pri dolasku prvog dana boravka. Kao i polog u slučaju ostavljanja nereda, smeća ili oštećenja u apartmanu. polog je od 50 do 100€ ovosi o apartmanu.
-Akontacija za rezervaciju boravka iznosi od 30%-50% od ukupnog iznosa boravka. -Akontaciju ne vraćamo.
-Bez akontacije ne zadržavamo obvezu čuvanja apartmana, bez obzira o dobu godine zimi ili ljeti.
-Gost koji namjerno ili nehotice počini kvar ili štetu na imovini morat će domaćinu nadoknaditi puni iznos nastale štete. Nije dozvoljeno udaljavanje pokućstva i uređaja bez posebne dozvole. Molimo za odgovorno ponašanje i rukovanje. Na dan odlaska gost je obavezan osobno pozvati domaćina da uz njegovo prisustvo pregleda sve prostorije i kućne aparate kako bi dokazao da nije počinio štetu. Tek tada gost ima pravo napustiti smještaj. Sva počinjena šteta koja po odlasku nije prijavljena potraživat će se naknadno od gosta sudskim putem.
-Obavezno je pridržavanje kućnog odmora i ne proizvoditi buku od 22h do 9h ujutro te od 14h do 18h popodne iz obzira prema drugim korisnicima smještaja, molimo za obzir prema drugim gostima objekta kako nebi morali dolaziti do neugodnih situacija i uništavanje ugodnih trenutaka jedni drugima.

-Ne primamo grupe prijatelja bez roditelja samo obitelji ako nam rezervirate i dođete odbit ćemo Vas i akontacija nam ostaje.
-Objekt štiti Zagreb SECURITY zaštitarska tvrtka, te odvjetničko društvo. Tako da ste kod nas sigurni i mirni od nedoličnog ponašanja i buke u našem objektu.
-Gosti su dužni da u slučaju vjetrovitog i kišnog vremena zatvaraju balkonske tende. K tome, prozori i vrata trebaju biti zatvoreni dok se koristi klimatizacijski uređaj. Vlasnik zadržava pravo ulaska u apartman kako bi spriječio nastanak štete.
-Vlasnik dostavlja čistu posteljinu i ručnike svakih 7 dana. Gost je sam dužan čistiti i održavati apartman te ga vratiti vlasniku u stanju u kakvom ga je našao. U suprotnom vlasnik će zaračunati troškove čišćenja gostu u iznosu od 20 eura mali apartman do 30-40 eura veliki apartman.

Neoprano suđe, smeće u kanti bez vrećice i slično ne toleriramo, ostavljanje klime dok nigog nema u apartmanu biti će naplaćeno pri odjavi 5€ za svaki dan kad smo vidjeli da klima radi a nikoga nema (zato jer je klima već u našoj cijeni, to želi klimu koristiti 0-24h platit može odmah ekstra 5€ dan pri dolasku..

Apartmani se čiste Vorwerk uređajem zadržava 99.9% čestica pašine. Prostor pogodan za alergične i sve koji vole čistoću.
-Pušenje u apartmanima nije dozvoljeno biti će naplaćeno od 15-40€
-Zbog sigurnosti, prije izlaska iz apartmana gost je dužan ugasiti svjetlo, klimu, tv te zatvoriti i zaključati apartman inače će klima biti naplaćena 5€ po ostavljenoj klimi dnevno ili ako je otvoren prozor i klima radi. Pošto je u cijeni tako se i koristi.
-U apartmanu nije dopušten boravak, spavanje niti noćenje gostiju ili kučnih ljubimaca koji nisu prijavljeni i evidentirani kao gosti apartmana Victoria – Crikvenica. Po dolasku odmah dostaviti dokumente od gostiju i pitati za dopuštenje, ako se zatekne osobe koje nisu prijavljene u dolasku biti će svima odmah otkazan smještaj bez povrata novca.
-Vlasnik nije odgovoran za eventualni nestanak novca ili osobnih stvari gosta iz apartmana. Također vlasnik nije odgovoran sa sve povrde i ozljede gostiju u apartmanima te nemaju pravo na nikakve odštete od Vlasnika i davatelja usluga smještaja potpuno se ograđujemo te je na vlastitu odgovornost.
-Korištenje stroja za pranje robe ne ulazi u cijenu apartmana te se dodatno naplaćuje 3-5 eura po pranju i 5€ sušenje u sušilici..
-U slučaju nepridržavanja pravila kućnog reda vlasnik ima pravo odmah otkazati uslugu smještaja. Pri tome će gostu biti naplaćen cjelokupni iznos rezerviranog razdoblja bez obzira na kraći boravak.
-Tijekom svog boravka gosti mogu koristiti vanjski roštilj, a ugljen moraju osigurati sami i nakon upotrebe roštilja isti očistiti iz obzira prema drugim korisnicima, biti će naplaćeno čišćenje 20€ Također molimo na oprez prilikom rukovanja roštiljem kako žar ne bi dospio van istog te da ne dođe do neželjenog požara. Molimo goste da vodom poliju žar da budu sigurni da se ugasilo.
-Zabranjeno je iznositi posteljinu, RUČNIKE, posuđe izvan apartmana na plažu koje je vlasništvo app Victoria. Svako uništavanje imovine biti će naplaćeno kao i ručnici od 5-10€ kom.
-Domaćini apartmana zadržavaju si pravo u posebnim okolnostima, ulaska u apartman ukoliko primjete da je njegov ulazak neophodan kako bi se spriječila šteta ili opasnost iz nepredviđenih razmjera tj.u slučaju istjecanja vode, požara, zatvaranja prozora prilkom nailaska kiše ili jakog vjetra svakog kršenja kućnog reda, biti će odmah udaljeni iz objekta Apartmani Victoria ako treba i Policijom. Domaćin će obavijestiti gosta o ulasku u apartman kao i o razlogu ulaska.
Smatra se da je gost suglasan s kućnim redom kada preuzme apartman i dužan ga se pridržavati.
HR - U dnevni najam apartmana uključena je potrošnja vode, struje, posteljina, ručnici, pribor za jelo, kuhanje, boravišna pristojba te čiščenje po odlasku gosta (normalnog čišćenja nered, smeće, nije u cijeni čišćenja) stoga održavajte apartman urednim, korištenje klima uređaja ( dok ste u apartmanu ili dok su zatvoreni prozori), prilikom odlaska iz apartmana ugasiti klima uređaj. Za kućne ljubimce (pas i mačka) plaća se dnevno 10,00 EUR. Na dan odlaska napustiti apartman do 10 sati zadržavanje nakon biti če naplaćen kako dodatno noćenje bez mogučnosti korištenja istog.
 

Kučni red vrijedi i ako nije potpisan pri dolasku, obavezan je za sve goste nakon uplate akontacije, uplate smještaja te nakon preuzimanja ključeva se smatra da ste suglasni s njim, zato molimo da ga se pridržavate kako se nebi našli u neugodnim situacijama. Hvala.

Želimo vam ugodan boravak u našim apartmanima!


HOUSE RULES
VICTORIA APARTMENTS

Dear guests,

- Arrival to apartments is from 13h to 15h. pm and departure from 8.00h to 9.00 hours , unless otherwise agreed with the owner .
- Upon arrival, the guest is obliged to provide personal information to the owner to log into the tourist community .
- When registering guests will be given the certificate of registration in Apartments Victoria, which is certified for replacement ID card or passport which will be refunded at check-out from our apartment .
- Agreed total price of the room ( or $ USD ) , less the already paid in advance ( advance ) , customers are required to pay to the owner on arrival .
- Advance booking stay is 30 % of the total price .
- No advance not retain the obligation to keep the apartment , regardless of the time of year, winter or summer .
- Guests who intentionally or by accident or damage to the property will have to reimburse the full amount of damage. Not allowed removal of furniture and equipment without special permission . We pray for responsible behavior and handling . On the day of departure, the guest is obliged to invite the host to check all rooms and home appliances to prove that they are not damaged . Only then the customer has to depart. All the damage that the departure is not registered will be claimed by the customer through the courts .
- Mandatory adherence vacation home and do not produce noise from 22h till 9am and from 14h to 18h in the afternoon .
- Facility protects SARAG SECURITY security firm and law firm . So you're with us safe and calm of misconduct and noise in our house .
- Guests are asked in case of windy and rainy weather closed balcony awnings . In addition , windows and doors should be closed while using the air conditioner . Owner reserves the right to enter the apartment to prevent the damage .
-Owner - supplied with clean bedding and towels every 7 days . Guest I was required to clean and maintain the apartment and return it to the owner in the same condition as it was found . Otherwise, the owner will be charged for the cost of cleaning the guest in the amount  from 15 euros a small apartment up to 40 euros a large apartment

- Smoking is not allowed in apartments
- For safety, before leaving the apartment, the guest is required to turn off the lights , air conditioning, tv and close and lock the apartment .
- The apartment is not permitted , nor sleep overnight guests who are not registered as house guests Victoria - Crikvenica .
- The owner is not responsible for the subsequent loss of money or personal belongings of the guest suites .
- The use of washing machine is not included in the price and is charged extra 5 euros per wash .
- In the case of non-compliance with internal rules, the owner has the right to terminate the service of accommodation . In doing so, the guest will be charged the full amount of the booked period, regardless of the shorter stay .
- During their stay, guests can use the outdoor grill and charcoal must provide ourselves and after using the same grill clean out of consideration for other users . Also please be careful when handling the barbecue coals as it would not fall out of the same and to prevent unwanted fire . Ask guests to douse embers with water to be sure it is extinguished .
- It is forbidden to exceed linens, towels outside the apartment on the beach .
- The owner of the apartment reserve the right , in exceptional circumstances , in the absence of guests entering the apartment if they notice that his entry is necessary to prevent damage or risk of unforeseen proportions tj.u case of water leakage , fire , closing windows when taxes are encountering rain or strong Dir . The host will inform the customer about entering the apartment as well as the reason for entry.
It is believed that the customer agrees with the house rules when you take the apartment .

- Daily rent includes use of water, electricity , linen, towels , cutlery , cookware , tourist tax and cleaning after departure , so keep the apartment clean, use an air conditioner, when he left the apartment shut down the air conditioning . Pet ( dog and cat ) paid 10.00 euros per day . On the day of departure to leave the apartment by 10 am .

It is possible to wash clothes in private laundry App Victoria . Price 1 laundry 5 EUR .

During their stay, guests can use the outdoor grill and charcoal must provide ourselves and after using the same grill clean out of consideration for other users . Also please be careful when handling the barbecue coals as it would not fall out of the same and to prevent unwanted fire . Ask guests to douse embers with water to be sure it is extinguished . Cleaning the grill is not included and will be charged cleaning 20 € if left untreated .
We wish you a pleasant stay in our apartments !HAUSORDUNG

VICTORIA WOHNUNGEN

Sehr geehrte Gäste,

- Ankunft in Wohnungen ist nach 13:00 bis 15:00 Uhr. Uhr und Abreise bis 9.00 Zeiten, sofern nicht anders mit dem Eigentümer vereinbart .
- Bei der Ankunft ist der Gast verpflichtet , persönliche Informationen an den Vermieter stellen , um in die touristischen Gemeinschaft anmelden.
- Bei der Registrierung die Gäste die Bescheinigung über die Eintragung in Apartments Victoria , die für die Ersatzausweises oder Reisepasses , die beim Check-out von unserer Wohnung zurückerstattet wird zertifiziert ist, gegeben werden.
Vereinbarten Gesamtpreis der Raum (oder $ USD) , abzüglich der bereits im Voraus ( Vorkasse ) bezahlen , sind die Kunden verpflichtet, dem Eigentümer bei der Ankunft zu bezahlen.
Vorverkauf - Aufenthalt beträgt 30% des Gesamtpreises.
- Keine Vorauszahlung nicht die Pflicht , die Wohnung zu halten zu halten , unabhängig von der Zeit des Jahres, Winter oder Sommer.
- Gäste, die absichtlich oder durch einen Unfall oder Schäden an der Immobilie haben , die volle Höhe des Schadens zu erstatten. Nicht erlaubt Entfernung von Möbeln und Geräten ohne besondere Genehmigung . Wir beten für verantwortungsvolles Verhalten und Handhabung. Am Tag der Abreise ist der Gast verpflichtet, den Host laden , um alle Zimmer und Haushaltsgeräte zu beweisen, dass sie nicht beschädigt sind zu überprüfen. Nur dann hat der Kunde verlassen . Alle Schäden, die der Abfahrt nicht registriert ist, wird der Kunde durch die Gerichte in Anspruch genommen werden .
- PflichttreueFerienwohnung und nicht Lärm von 22h bis 09.00 Uhr und von 14h bis 18h produzieren in den Nachmittag.
- Anlage schützt SARAG SECURITY Sicherheitsfirma und Rechtsanwaltskanzlei . So können Sie mit uns sind sicher und ruhig Gegenspieler festgehalten und Lärm in unserem Haus.
- Gäste werden im Falle stürmischen und regnerischen Wetter fragte geschlossener Balkon Markisen. Zusätzlich sollten die Fenster und Türen , während die Klimaanlage geschlossen werden. Besitzer das Recht , die Wohnung zu betreten , um den Schaden zu verhindern.
Mit sauberen Betten - Besitzer geliefert und Handtücher alle 7 Tage. Gast ich war erforderlich, zu reinigen und pflegen die Wohnung und senden Sie es an den Besitzer im gleichen Zustand, wie es gefunden wurde . Andernfalls wird der Eigentümer für die Kosten der Reinigung der Gast in der Höhe von 30 Euro berechnet .
- Rauchen ist in den Wohnungen erlaubt
- Zur Sicherheit vor dem Verlassen der Wohnung, der Gast ist erforderlich, um die Lichter ausschalten , Klimaanlage , TV und Nähe und die Wohnung zu sperren.
- Die Wohnung ist nicht gestattet , noch Schlaf Übernachtungsgäste , die nicht als Gäste des Hauses Victoria registriert sind - Crikvenica .
- Der Besitzer ist nicht für den anschließenden Verlust von Geld oder persönliche Sachen der Gäste-Suiten verantwortlich.
- Die Benutzung der Waschmaschine ist nicht im Preis inbegriffen und wird zusätzliche 5 Euro pro Wasch belastet.
- Im Fall der Nicht- Einhaltung von internen Regeln hat der Eigentümer das Recht vor, den Service von Unterkunft zu kündigen. Dabei wird der Gast den vollen Betrag für den gebuchten Zeitraum berechnet , unabhängig von der kürzeren Aufenthalt .
- Während ihres Aufenthalts können die Gäste den Außengrill und Holzkohle verwenden, müssen wir uns stellen und nach mit dem gleichen Grill sauber aus Rücksicht für andere Benutzer. Sie bitte auch vorsichtig beim Umgang mit den Grillkohlenals wäre es nicht von der gleichen fallen und unerwünschte Feuer zu verhindern. Bitten unsere Gäste, Glut mit Wasser begießen , um sicherzustellen, dass es ausgelöscht wird .
- Es ist verboten, Bettwäsche, Handtücher außerhalb der Wohnung am Strand überschreiten.
- Der Eigentümer der Wohnung behalten uns das Recht vor, in Ausnahmefällen , in der Abwesenheit der Gäste in die Wohnung, wenn sie merken, dass seine Angabe ist notwendig, um Schäden oder Risiko unvorhergesehener Proportionen tj.u Fall von Wasserschäden, Feuer zu vermeiden, die Fenster schließen , wenn Steuern stoßen regen oder starke Dir . Der Gastgeber wird den Kunden über Betreten der Wohnung sowie den Grund für die Einreise zu informieren.
Es wird angenommen , dass der Kunde stimmt mit den Hausregeln , wenn Sie die Wohnung zu nehmen.
HR - Tagesmiete beinhaltet die Nutzung von Wasser, Strom, Bettwäsche, Handtücher, Besteck, Kochgeschirr , Kurtaxe und Endreinigung , so dass die Wohnung sauber zu halten , verwenden Sie eine Klimaanlage, als er die Wohnung verlassen Abschalten der Klimaanlage. Haustier ( Hund und Katze ) zahlen 6,00 € pro Tag. Am Tag der Abreise die Wohnung bis 10 Uhr zu verlassen.

Es ist möglich, Kleidung in private Wäsche App Victoria waschen. Preis 1 Wäsche 5 EUR .

Während ihres Aufenthalts können die Gäste den Außengrill und Holzkohle verwenden, müssen wir uns stellen und nach mit dem gleichen Grill sauber aus Rücksicht für andere Benutzer. Sie bitte auch vorsichtig beim Umgang mit den Grillkohlenals wäre es nicht von der gleichen fallen und unerwünschte Feuer zu verhindern. Bitten unsere Gäste, Glut mit Wasser begießen , um sicherzustellen, dass es ausgelöscht wird . Reinigen Sie den Grill ist nicht inbegriffen und berechnet Reinigung 20 € , wenn sie unbehandelt.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unseren Wohnungen !Obavijest

Dragi posjetitelji, želimo Vam srdačnu dobrodošlicu na našu web stranicu. Ukoliko ste zainteresirani za naše usluge, slobodno nam se obratite.